Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η Εταιρεία

Όλες οι κατωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από την RENTALDEALS E.E., η οποία εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Δαναών αριθμ. 69, κάτοχο του Α.Φ.Μ. 800466729 της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

2. Γενικοί Όροι Χρήσης

2.1. Η παρούσα νομική ειδοποίηση ισχύει για ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής της μηχανής κρατήσεων. Παρακαλούμε, διαθέστε λίγο χρόνο να διαβάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης («Όροι Χρήσης») διότι με τη χρήση οποιουδήποτε μέρους αυτής της μηχανής κρατήσεων δηλώνετε την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης ανεξάρτητα εάν επιλέγετε ή όχι να εγγραφείτε σε εμάς. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μηχανή κρατήσεων.

2.2. Αυτή η μηχανή κρατήσεων δημιουργήθηκε από την RentalDeals και σας επιτρέπει να την χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε κρατήσεις ενοικίασης οχημάτων. Με την αποδοχή των όρων χρήσης ή/και τη χρήση οποιουδήποτε μέρους αυτής της μηχανής κρατήσεων, συμφωνείτε να διενεργείτε τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων και της τεχνολογίας που την υποστηρίζει και που παρέχεται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και ότι οι Όροι Χρήσης είναι μια συμφωνία ανάμεσα στην RentalDeals και σε εσάς.

2.3. Οι Όροι Χρήσης και η χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων από εσάς, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για όλες τις αντιδικίες που τυχόν προκύπτουν ανάμεσα σε εσάς και την RentalDeals από ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς αυτής της μηχανής κρατήσεων. Η χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων είναι μη εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν εφαρμόζει όλες τις διατάξεις των Όρων Χρήσης συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αυτής της παραγράφου. Συμφωνείτε ότι καμία σχέση, συνεργασία, απασχόληση, ή σχέση πράκτορα δεν υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και την RentalDeals ως αποτέλεσμα των Όρων Χρήσης ή της χρήσης από εσάς αυτής της μηχανής κρατήσεων.

2.4. Η RentalDeals μπορεί να αναθεωρήσει αυτήν τη νομική ειδοποίηση οποτεδήποτε ενημερώνοντας σχετικά αυτή την ανάρτηση. Πρέπει να ελέγχετε τη μηχανή κρατήσεων κατά την κράτηση σας για να εξετάζετε την εκάστοτε τρέχουσα νομική ειδοποίηση, επειδή είναι δεσμευτική προς εσάς. Ορισμένες διατάξεις αυτής της νομικής ειδοποίησης μπορεί να αντικαθίστανται από ρητά οριζόμενες νομικές ειδοποιήσεις ή όρους που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες στη μηχανή κρατήσεων.

2.5. Η RentalDeals διευκολύνει τις κρατήσεις για υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων. Η RentalDeals δεν κατέχει ούτε εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων. Η σύμβασή σας για την ενοικίαση οχημάτων θα είναι ανάμεσα σε εσάς και τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Οι όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης ενοικίασης ανάμεσα σε εσάς και τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων είναι διαθέσιμοι σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Η RentalDeals δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σε σχέση με οποιονδήποτε παροχέα ενοικίασης οχημάτων ή οποιοδήποτε όχημα που ενοικιάζεται από οποιονδήποτε παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Είναι αποκλειστική ευθύνη του παροχέα ενοικίασης οχημάτων να παρέχει σε εσάς ένα όχημα ενοικίασης που ενοικιάζεται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Επίσης η RentalDeals δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων έχει αλλάξει ή αλλάζει τους όρους και προϋποθέσεις του παροχέα ενοικίασης οχημάτων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων.

2.6. Όλες οι αναφορές στη μηχανή κρατήσεων σε αυτούς τους Όρους Χρήσης θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν αναφορά σε όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της RentalDeals.

2.7. Η αποτυχία μας να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο οποιονδήποτε μεμονωμένο ή περισσότερους από έναν όρους χρήσης δεν αποτελεί παραίτηση από αυτούς ή από τα δικαιώματά μας που συνδέονται με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους.

3. Πρόσβαση στην υπηρεσία

3.1. Παρόλο που η RentalDeals προσπαθεί κατά το δυνατόν να διασφαλίσει ότι η μηχανή κρατήσεων είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, δεν φέρει ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγο η μηχανή κρατήσεων δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

3.2. Αυτή η μηχανή κρατήσεων καθίσταται διαθέσιμη στους χρήστες ως έχει και η RentalDeals δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση ότι (1) αυτή η μηχανή κρατήσεων ή η τεχνολογία (διακομιστές κ.λπ.) που την καθιστά διαθέσιμη και την υποστηρίζει θα είναι απαλλαγμένη από βλάβες ή ελαττώματα ή (2) οι πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων είναι απαλλαγμένες από μόλυνση από ιούς ή ο,τιδήποτε άλλο με μολυσματικές ή καταστρεπτικές ιδιότητες. Η RentalDeals δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μόλυνση ή επιπτώσεις από βλαβερές εφαρμογές όπως, ενδεικτικά, ιοί, Trojans, παραποίηση, απάτη ή κλοπή, λάθη, τεχνική αστοχία, παραλείψεις, καθυστέρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή οποιοδήποτε συμβάν που καταστρέφει την αποδεκτή διαχείριση, επικοινωνία και ακεραιότητα αυτής της μηχανής κρατήσεων.

3.3. Με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων, επιβεβαιώνετε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη που μπορείτε να έχετε ως συνέπεια τη χρήσης αυτής της μηχανής κρατήσεων. Με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων, κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι, οικονομικά και άλλως, για όλες τις χρήσεις αυτής της μηχανής κρατήσεων από εσάς και εκείνους που χρησιμοποιούν τα στοιχεία σύνδεσής σας. Η RentalDeals συνιστά να προστατεύετε τα στοιχεία σύνδεσής σας.

4. Πραγματοποίηση κράτησης – Χρεώσεις

4.1. Η RentalDeals χρησιμοποιεί ένα μοντέλο εταιρικών πληρωμών κατά την πραγματοποίηση της κράτησης όπως περιγράφεται κατωτέρω:

4.1.1. Πληρώνετε μια προκαταβολή κράτησης κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης της κράτησής σας, και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων κατά την άφιξη.

4.2. Είστε, ανά πάσα στιγμή, υπεύθυνοι για την πληρωμή του κόστους τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που ζητήθηκαν από εσάς και είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις υπηρεσιών που εφαρμόζονται από τον εν λόγω παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για να επωφεληθείτε από την υπηρεσία που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο. Εάν χρειάζεται να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην κράτησή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη RentalDeals μέσω του ιστοτόπου, και να ενημερώσετε σαφώς για τις ακριβείς λεπτομέρειες αυτής της αλλαγής. Η RentalDeals δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω αλλαγές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία. Ωστόσο, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υπάρξει ευνοϊκή έκβαση. Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης οιασδήποτε αλλαγής, η RentalDeals δεν θα φέρει καμμία ευθύνη. Οι αλλαγές δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μετά από τη παραλαβή του οχήματος.

4.3. Η RentalDeals δεν είναι σε θέση να σας προσφέρει επιστροφή χρημάτων εάν η ενοικίασή σας λήξει πρώιμα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επεκτείνετε την περίοδο ενοικίασης μετά από τη παραλαβή του ενοικιασμένου οχήματός σας (ημερομηνίες που δεν καλύπτονται από το κουπόνι της RentalDeals), πρέπει να πληρώσετε άμεσα το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων, με βάση τις τοπικές τιμές ενοικίασης που ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

4.4. Η χρέωση πιστωτικής κάρτας/διαχείρισης, εάν υπάρχει, που σας χρεώνει η RentalDeals δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Είναι ευθύνη του παροχέα ενοικίασης οχημάτων να επεξεργαστεί σωστά την προκράτησή σας. Η ακρίβεια οποιουδήποτε αποσπάσματος κειμένου για την ενοικίαση ενός οχήματος που παρέχεται από αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και οποιαδήποτε κράτηση που πραγματοποιείται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων εξαρτάται από τα στοιχεία που παρέχετε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων.

4.5. Με την πραγματοποίηση κράτησης/προκράτησης, είναι δική σας ευθύνη να ενημερώσετε τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων, εάν είναι απαραίτητο, για οποιαδήποτε σωματική ή διανοητική πάθηση σχετική με την ενοικίαση οχημάτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις όσον αφορά στην ασφάλιση εάν δεν ενημερώσετε τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων για την εν λόγω πάθηση. Κατά τη παραλαβή του ενοικιασμένου οχήματός, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε ενεργή και πλήρη άδεια οδήγησης από τη χώρα προέλευσης, έγκυρο διαβατήριο και έγκυρη πιστωτική κάρτα στο όνομα του ενοικιαστή (οδηγού). Σε περίπτωση που δεν παρουσιάσετε τα απαιτούμενα έγγραφα, ο πράκτορας ενοικίασης αυτοκινήτων μπορεί να αρνηθεί να σας δώσει το αυτοκίνητο και κανένα ποσό που καταβλήθηκε δεν θα σας επιστραφεί. Εάν κάνετε μια κράτηση αλλά δεν παραλάβετε το όχημα, κανένα ποσό που καταβλήθηκε δεν θα σας επιστραφεί. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης είναι ευθύνη του πελάτη να επικοινωνήσει με τον πράκτορα ενοικίασης αυτοκινήτων. Σε περίπτωση ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων, η RentalDeals δεν θα φέρει ευθύνη για τα ποσά που καταβλήθηκαν.

5. Επιβεβαίωση της κράτησης

5.1. Όταν επιβεβαιωθεί η κράτησή σας, η RentalDeals θα εκδώσει την επιβεβαίωση κράτησης για λογαριασμό του παροχέα ενοικίασης οχημάτων για κάθε κράτηση, αλλά δεν αναλαμβάνει να συμπεριλάβει χρεώσεις για τις πρόσθετες υπηρεσίες που μπορεί να ζητηθούν από εσάς στο σημείο παραλαβής του οχήματος. Η RentalDeals συνιστά να ελέγχετε λεπτομερώς τα στοιχεία της κράτησης, π.χ. χώρα, τοποθεσία και περίοδο ενοικίασης. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ασυμφωνίες, πρέπει να αποστείλετε αμέσως επικοινωνία μέσω του ιστοτόπου που να ενημερώνει σαφώς την RentalDeals για τις ακριβείς λεπτομέρειες αυτής της ασυμφωνίας.

5.2. Η RentalDeals συμβουλεύει να διαβάζετε και να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παροχέα ενοικίασης οχημάτων (που είναι διαθέσιμοι σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων αλλά μπορεί να αλλάζουν από τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων κατά καιρούς) σύμφωνα με τους οποίους ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων καθιστά το προκρατημένο όχημα διαθέσιμο σε εσάς με την παραλαβή της επιβεβαίωσης κράτησης. Οι αριθμοί προκράτησης που περιλαμβάνονται στην επιβεβαίωση κράτησης πρέπει να αναφέρονται σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την κράτηση, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της κράτησης.

6. Ακυρώσεις

6.1. Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, η μόνη αποδεκτή μέθοδος είναι μέσω της ιστοσελίδας της RentalDeals

6.2. Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων:

6.2.1. Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την RentalDeals τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, όλα τα χρήματα θα επιστραφούν.

6.2.2. Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την RentalDeals σε λιγότερο από σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.

6.3. Σε περίπτωση που ακυρώσετε ή τροποποιήσετε μια κράτηση μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, η RentalDeals  δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε νομισματικές απώλειες που υφίσταστε ως αποτέλεσμα της μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το διάστημα μεταξύ της αρχικής κράτησής σας και της επακόλουθης ακύρωσης ή τροποποίησής της (όπως ισχύει).

7. Τιμολόγηση

7.1. Η RentalDeals καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τιμές που αναφέρονται τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων είναι ακριβείς από όλες τις ουσιώδεις απόψεις. Ωστόσο, η RentalDeals διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την τιμή που αναφέρεται τη στιγμή της πραγματοποίησης της κράτησης σε περίπτωση προφανούς λάθους ή λάθους που είναι εύκολο να διαπιστωθεί όσον αφορά στην τιμή που αναφέρεται.

7.2. Η RentalDeals θα προσπαθήσει να ειδοποιήσει τον πελάτη αμέσως μόλις είναι εύλογα εφικτό σε περίπτωση που η τιμή που αναφέρεται κατά τη στιγμή της κράτησης είναι ανακριβής. Σε περίπτωση αλλαγής της τιμής που αναφέρεται κατά τη στιγμή της κράτησης, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να καταβάλει την τροποποιημένη τιμή ή, εναλλακτικά, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να του επιστραφούν όλα τα ποσά που κατέβαλε.

7.3. Οι ισοτιμίες συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία πιστωτικής κάρτας σας μπορούν να ποικίλουν. Η RentalDeals δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται από την RentalDeals και του ποσού που χρεώνεται από την εταιρεία πιστωτικής κάρτας σας λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας που χρησιμοποιήθηκε.

7.4. Με την χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων αποδέχεστε την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την λήψη δηλαδή Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή για το ποσό της προκαταβολής που καταθέσατε σε εμάς ηλεκτρονικά για την επιβεβαίωση της κράτησης σας,  σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

8. Περιορισμός ευθύνης - Απαλλαγές

8.1. Σε περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στην RentalDeals και σε εσάς, η ευθύνη μας έναντι σας, εάν υπάρχει, περιορίζεται στο ποσό του τέλους εισαγωγικών υπηρεσιών μας που καταβάλατε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης του οχήματος.

8.2. Η RentalDeals δεν δεσμεύεται και δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις (είτε ρητές είτε σιωπηρές), ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την απόδοση ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό : 1) οποιουδήποτε οχήματος του οποίου έγινε κράτηση χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, και 2) αυτής της μηχανής κρατήσεων και οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε στοιχείων σχετικά με την ενοικίαση οχημάτων που περιέχονται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και της τεχνολογίας που υποστηρίζει αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και παρέχεται σε αυτήν.

8.3. Η RentalDeals διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί αλλαγές στη μηχανή κρατήσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τα στοιχεία σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων ενημερώνονται κατά καιρούς. Με τη χρήση αυτής της μηχανής κρατήσεων αναγνωρίζετε ότι τα στοιχεία ενοικίασης και όλα τα άλλα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των στοιχείων σχετικά με ταξίδια και διακοπές που δημοσιεύονται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

8.4. Κάθε κράτηση που κάνετε για ενοικίαση οχημάτων σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, πραγματοποιείται με παροχέα ενοικίασης οχημάτων και όχι με την RentalDeals. Η RentalDeals και αυτή η μηχανή κρατήσεων διευκολύνουν μόνο την πραγματοποίηση των προκρατήσεων με τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Η RentalDeals δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων και δεν έχει καμία ευθύνη (άμεση ή έμμεση) ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά τους όρους της σύμβασής σας με τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων ή οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν από το όχημα που ενοικιάζεται σύμφωνα με αυτήν τη σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα ανάμεσα σε εσάς και τον παροχέα ενοικίασης οχημάτων. Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης για ενοικίαση οχήματος σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις του σχετικού παροχέα ενοικίασης οχημάτων και θεωρείται ότι τους έχετε αποδεχτεί.

8.5. Αυτή η μηχανή κρατήσεων μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς πόρους που βρίσκονται σε διακομιστές ή ιστοτόπους που χρησιμοποιούνται από μέρη διαφορετικά από την RentalDeals. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, φεύγετε από αυτήν τη μηχανή κρατήσεων (ιστότοπο). Αυτές οι συνδέσεις υπερκειμένου (hyperlinks) παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση και την παραπομπή σας σε αυτές. Η συμπερίληψη των συνδέσεων υπερκειμένου σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων σε άλλους ιστοτόπους ή διακομιστές δεν υπονοεί οποιαδήποτε έγκριση του υλικού που υπάρχει σε αυτούς τους ιστοτόπους ή διακομιστές (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του υλικού που σχετίζεται με πληροφορίες ή υπηρεσίες ταξιδιού) ή οποιαδήποτε σχέση με τους χειριστές τους. Η RentalDeals δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη γι’ αυτούς τους ιστοτόπους ή τους διακομιστές ή τα τρίτα μέρη που λειτουργούν τέτοιους ιστοτόπους ή τους διακομιστές και συνεπώς η RentalDeals δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτούς τους διακομιστές ή ιστοτόπους, ή για την ακρίβεια ή τη νομιμότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε άλλους ιστοτόπους ή διακομιστές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δική σας κρίση κατά την επικοινωνία και τη χρήση υπηρεσιών από αυτούς τους άλλους ιστοτόπους ή διακομιστές. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους τρίτων μερών που συνδέονται με αυτήν τη μηχανή κρατήσεων (ιστότοπο), το κάνετε εξ ολοκλήρου με δικό σας κίνδυνο.

8.6. Η RentalDeals προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων είναι ασφαλείς. Ωστόσο, εάν εμφανιστούν μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις στην κίνηση λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας σας ή σε οποιαδήποτε κάρτα που χρησιμοποιήσατε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της κράτησης ή αφού έχετε πραγματοποιήσει την κράτηση, διενεργήσει τη συναλλαγή σας ή γνωστοποιήσει τα στοιχεία της κάρτας σας σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, η RentalDeals δεν φέρει ευθύνη με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης που υφίσταστε ή που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την εν λόγω χρήση, συναλλαγή ή γνωστοποίηση.

8.7. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων του νόμου, ούτε η RentalDeals  ούτε οποιοιδήποτε από τους διευθυντές, ιδιοκτήτες, υπαλλήλους, θυγατρικές, συνεργάτες ταξιδιού ή άλλους αντιπροσώπους της θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από, ή σε σύνδεση με, τη χρήση από εσάς οποιωνδήποτε στοιχείων, προϊόντων ή/και υλικών που προσφέρονται μέσω αυτής της μηχανής κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας στοιχείων, εισοδήματος, κέρδους ή ευκαιρίας, της απώλειας ή καταστροφής ιδιοκτησίας και των αξιώσεων τρίτων, ή οποιωνδήποτε έμμεσων ή παρεπόμενων απωλειών ή ζημιών που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο.

8.8. Η παράθεση οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υπηρεσιών ταξιδιού ή σύνδεσης σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων δεν είναι και δεν πρέπει να λαμβάνεται ως σύσταση από την RentalDeals ή εγγύηση ή δήλωση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες ταξιδιού θα πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα ή θα είναι κατάλληλες για το σκοπό σας. Η RentalDeals σε καμιά περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντί σας σε περίπτωση που οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες ταξιδιού δεν είναι κατάλληλες για το σκοπό σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την κρίση σας κατά τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

9. Υποβολή παραπόνων

Παράπονα γίνονται αποδεκτά μόνο γραπτώς και πρέπει να καταγράφονται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της RentalDeals και να παραλαμβάνονται μέσα σε 30 ημέρες από την ολοκλήρωση (ημερομηνία παράδοσης του οχήματος ενοικίασης). Παράπονα που παραλαμβάνονται μετά από αυτήν την περίοδο δεν θα εξετάζονται.

10. Πνευματικά δικαιώματα

10.1. Όλες οι πληροφορίες μέσα σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, του περιεχόμενου, του κειμένου, των γραφικών, των εικόνων, των εμπορικών επωνυμιών, της δομής, των φωτογραφιών, των κουμπιών, των απεικονίσεων (artwork) και του κώδικα υπολογιστών προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, τους οικείους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους βάσει διεθνών συνθηκών και τίθενται στη διάθεσή σας μόνο για προσωπικούς λόγους. Για το λόγο αυτό δεν έχετε την άδεια να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, διαταξινομήσετε, μεταφέρετε, αναπαραγάγετε ή επιδείξετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

10.2. Ειδικότερα, με την ενέργεια να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων, συμφωνείτε:

  • Να μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κρατήσεων για να κάνετε οποιαδήποτε κερδοσκοπική ή ψευδή προκράτηση.
  • Να μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κρατήσεων για να κάνετε έρευνα για προμηθευτές ή για τις τιμές των προμηθευτών.
  • Να μη χρησιμοποιείτε την επωνυμία «RentalDeals» ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα της RentalDeals για εμπορικούς σκοπούς χωρίς λήψη προηγούμενης γραπτής άδειας από την RentalDeals, και
  • Να μην αναπαραγάγετε υλικό από αυτήν τη μηχανή κρατήσεων (ιστοτόπου) για εμπορικούς σκοπούς.
  • Να μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή κρατήσεων για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.

11. Πολιτική απορρήτου

11.1. Η RentalDeals αναγνωρίζει και εκτιμά τη σπουδαιότητα της υπεύθυνης χρήσης των προσωπικών στοιχείων που συλλέγονται σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων. Συνεπώς, η RentalDeals είναι πολύ προσεκτική με τα προσωπικά στοιχεία, λαμβάνοντας μέτρα για να τα διατηρήσει ασφαλή και να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται μόνο για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της. Οποιαδήποτε στοιχεία που παρέχονται από εσάς στην RentalDeals θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους όρους των Νόμων περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11.2. Για να επεξεργαστούμε μια κράτησή σας, χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία από εσάς. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, την υπηκοότητα, το φύλο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.α. Επίσης, χρειαζόμαστε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχετε το όχημα ενοικίασης σας όταν καταβάλλετε το τίμημα ή/και την προκαταβολή για την ενοικίαση. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης συγκατατίθεστε ώστε η RentalDeals να διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία σας για τους σκοπούς της διευκόλυνσης της ενοικίασης οχήματος σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων και της γνωστοποίησης των προσωπικών στοιχείων σας σε παροχέα ενοικίασης οχημάτων όταν κλείνετε ένα όχημα ενοικίασης από τον εν λόγω παροχέα ενοικίασης οχημάτων χρησιμοποιώντας αυτήν τη μηχανή κρατήσεων.Απαιτείται να αποστείλουμε στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων τα στοιχεία με τα οποία κλείσατε τις υπηρεσίες οχήματος ενοικίασης έτσι ώστε ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων να γνωρίζει ποιοι είστε και πότε θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων του. Δίνουμε το όνομα, την υπηκοότητα, το φύλο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,και φυσικά, τα στοιχεία της κράτησής σας. Ο παροχέας ενοικίασης οχημάτων χρειάζεται τα στοιχεία αυτά για να αποδεχτεί μια επιβεβαιωμένη κράτηση από εσάς. Για λόγους ασφαλείας, στον παροχέα ενοικίασης οχημάτων δεν επικοινωνούμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

11.3. Η RentalDeals κατά την υλοποίηση διαφημιστικών καμπανιών ενδέχεται να χρησιμοποιεί περιστασιακά cookies για την αναγνώριση των αναγκών του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies που χρησιμοποιεί η RentalDeals είναι μικρά αρχεία μη επιβλαβή για τα συστήματα Η/Υ τα οποία αποθηκεύονται στο σύστημα κάθε επισκέπτη ώστε να αναγνωρίζονται οι ανάγκες του στον ιστότοπο. Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις των επισκεπτών ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη αγοραστική εμπειρία αλλά και η αποστολή διαφημιστικών προσφορών που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν. Επίσης ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή και προώθηση διαφημιστικών καμπανιών μέσω κειμένου ή εικόνων. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, προβάλουν αυτές τις διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων στο διαδίκτυο.
Η RentalDeals και οι δικτυακοί τόποι τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της Google, χρησιμοποιούν τη δυνατότητα cookie (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie) και Cookie τρίτων προμηθευτών (όπως το DoubleClickcookie) για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων.
Τα cookies δεν λαμβάνουν πληροφορίες οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από το σύστημα του επισκέπτη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επίσης χρήση των cookies γίνεται για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι περιοχές, στις οποίες τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.rentaldeals.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να προβεί στις ρυθμίσεις του διακομιστή του ώστε να μην δέχεται cookie είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Εναλλακτικά μπορεί να μεταβεί στην ιστοσελίδα ρύθμισης διαφημίσεων (www.google.com/ads/preferences) ή να εγκαταστήσει το πρόσθετο λογισμικό (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/) εξαίρεσης διαφημίσεων για προγράμματα περιήγησης.

11.4. Πρέπει να γνωρίζετε ότι όπου αυτή η μηχανή κρατήσεων σας παραπέμπει σε κάποιον άλλο ιστότοπο, η RentalDeals δεν έχει κανέναν έλεγχο στον εν λόγω άλλο ιστότοπο. Συνεπώς, η RentalDeals δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ελεγκτής του εν λόγω ιστοτόπου θα σεβαστεί το απόρρητό σας με τον ίδιο τρόπο όπως η RentalDeals.Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μόνο για την αποστολή σε εσάς μιας επιβεβαίωσης των κρατήσεών σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε λόγο που συνδέεται άμεσα με την κράτησή σας, ή περιστασιακά για να σας ενημερώσουμε για τις νέες δυνατότητες της μηχανής κρατήσεων. Χρησιμοποιούμε τον αριθμό τηλεφώνου σας μόνο για να επικοινωνήσουμε επειγόντως μαζί σας εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κράτησή σας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των στοιχείων που διατηρούμε για εσάς και να ζητήσετε να διορθωθούν οι ανακρίβειες που περιέχονται στα στοιχεία.Περιστασιακά, ενδέχεται να παρέχουμε στατιστικές για τους πελάτες μας σε τρίτα μέρη όπως οι παροχείς ενοικίασης οχημάτων ή άλλοι πράκτορες. Αυτές οι στατιστικές δεν περιέχουν ποτέ προσωπικά προσδιοριστικά στοιχεία.

11.5. Η RentalDeals, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι συγγενείς εταιρείες ή οι άλλοι αντιπρόσωποί της και οι αντίστοιχες μητρικές και θυγατρικές εταιρείες τους δεν φέρουν ευθύνη σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις, έκτακτες ανάγκες, απαιτήσεις, αιτίες αγωγής, ζημίες, απώλειες, έξοδα που περιλαμβάνουν ενδεικτικά λογικές αμοιβές δικηγόρων και δαπάνες άσκησης αγωγής που προκύπτουν από ή που σχετίζονται με τη χρήση ή/και τη διάδοση των προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με εσάς σύμφωνα με αυτήν την πολιτική απορρήτου και την συγκατάθεσή σας.

11.6. Η RentalDeals διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να τροποποιεί αυτή τη δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας οποιαδήποτε στιγμή και πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου για τυχόν τροποποιήσεις.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
100% Επιστροφή Χρημάτων

Σας επιστρέφουμε ολόκληρη την προκαταβολή για ακυρώσεις μέχρι 48 ώρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου

Χωρίς Κρυφές χρεώσεις

Οι τιμές μας είναι τελικές και περιέχουν ΦΠΑ και Τοπικούς φόρους

Εύκολα, Γρήγορα & με Ασφάλεια

Συγκρίνετε τιμές, ζητήστε διαθεσιμότητα, κάντε κράτηση σε 4 εύκολα βήματα

top