Ασφάλεια Συναλλαγών

Ασφάλεια

Aναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η Rental Deals έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

PCI-DSS

Στο σημερινό περιβάλλον, η ασφάλεια των συναλλαγών είναι θέμα καθοριστικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Eurobank και το PayPal ως ιδρύματα πληρωμών, ακολουθούν όλες τις διαδικασίες του PCI DSS που απευθύνονται στον κλάδο, ώστε να:

  • Προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους.
  • Ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών μέσω ενός υψηλότερου επιπέδου ασφαλείας δεδομένων
  • Οχυρώνουν τους πελάτες της από οικονομικές απώλειες και έξοδα ‘επανόρθωσης’
  • Διατηρούν την εμπιστοσύνη και να προστατεύουν τη φήμη του ονόματός των πελατών της
  • Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Eurobank και το PayPal έχουν λάβει πιστοποίηση PCI-DSS, και εφαρμόζουν την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους από πιστοποιημένο security auditor.

Η Rental Deals, Eurobank δεν τηρούν δεδομένα πιστωτικών καρτών πελατών στα συστήματά τους

Όλα τα δεδομένα απο τη Rental Deals μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Δεδομένων Rental Deals

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit. Το σύστημα έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρία Rapid SSL, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση PayPal

Η πρόσβαση στα συστήματα της του PayPal γίνεται σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον όπου παρέχεται κορυφαία τεχνολογία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών. Το PayPal παρέχει ανεπτυγμένη τεχνολογία όσον αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών και δεδομένων των χρηστών και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layers) κρυπτογραφώντας τα δεδομένα με κλειδί ασφαλείας 128-bits.

Από την έναρξη ως τη λήξη της διαδικασίας πληρωμής σας από το κινητό όλα τα στοιχεία της κάρτας σας, καθώς και τα προσωπικά σας δεδομένα, κρυπτογραφούνται με το πρωτόκολλο ασφαλείας του PayPal εξασφαλίζοντάς σας απόλυτη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

Κρυπτογράφηση Eurobank

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session), όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης RC4 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που πληρώνετε με τη Eurobank, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Eurobank κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bit της VeriSign. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της Eurobank αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Eurobank, σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Κρυπτογράφηση PayPal

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session), όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε ή ολοκληρώνετε μια πληρωμή στο PayPal, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του PayPal κρυπτογραφείται μέσω πρωτοκόλλου SSL. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα του PayPal  αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του PayPal, σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Απόρρητο Συναλλαγών Eurobank

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον καρτούχο στη Eurobank είναι εμπιστευτικές.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης PCI-DSS η Eurobank έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Απόρρητο Συναλλαγών PayPal

Το PayPal είναι Ίδρυμα Πληρωμών που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο . Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον καρτούχο στο PayPal είναι εμπιστευτικές.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης PCI-DSS το PayPal έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προσωπικά Δεδομένα Eurobank, PayPal και Rental Deals

Σεβόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το PayPal, η Eurobank και η Rental Deals διατηρούν τις προσωπικές σας πληροφορίες σε έναν ασφαλή κεντρικό διακομιστή/ες "central server/s". Kατ'εφαρμογή του Ν.2472/1997 "Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των υπαλλήλων, συνεργατών, πελατών και προμηθευτών τα οποία περιέρχονται σε γνώση της στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης συνεργασίας ή συναλλαγής, καταχωρούνται σε αρχείο δεδομένων και δύνανται να διαβιβάζονται περαιτέρω στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι η τήρηση αρχείου και η διαβίβαση των στοιχείων του πραγματοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας και του Νόμου.

PayPal  Secure Payments και για τους  χρήστες των Mobile Εφαρμογών του Rental Deals

Το Rental Deals συνεργάζεται με το PayPal και για τις πληρωμές των πελατών που χρησιμοποιούν τις Mobile Εφαρμογές για Iphone και Android.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια που παρέχει το PayPal μπορείτε να βρείτε παραπάνω.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
100% Επιστροφή Χρημάτων

Σας επιστρέφουμε ολόκληρη την προκαταβολή για ακυρώσεις μέχρι 48 ώρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου

Χωρίς Κρυφές χρεώσεις

Οι τιμές μας είναι τελικές και περιέχουν ΦΠΑ και Τοπικούς φόρους

Εύκολα, Γρήγορα & με Ασφάλεια

Συγκρίνετε τιμές, ζητήστε διαθεσιμότητα, κάντε κράτηση σε 4 εύκολα βήματα

Top Προορισμοί Ελλάδα

top