Ενοικιαση Αυτοκινητου Kings Car Rental Corfu

Kings Car Rental Corfu Κεντρικά Γραφεία

Ενοικιαση Αυτοκινητου Kings Car Rental Corfu
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 10
Ωράριο Λειτουργίας (GMT+2)
Δευτέρα: 08:00 - 20:00
Τρίτη: 08:00 - 20:00
Τετάρτη: 08:00 - 20:00
Πέμπτη: 08:00 - 20:00
Παρασκευή: 08:00 - 20:00
Σάββατο: 08:00 - 20:00
Κυριακή: 08:00 - 20:00
Score 2.8/5
Ποιότητα υπηρεσιών 2.8/5
Φιλικότητα προσωπικού 3.0/5
Κατάσταση οχήματος 2.8/5

Kings Car Rental Corfu Σταθμοί

Kings Car Rental Corfu Όροι και Προϋποθέσεις

Κρατήσεις: Όλες οι κρατήσεις γίνονται με κατηγορία και όχι συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιβεβαιωμένης κράτησης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.
Οδηγός: Ελάχιστο όριο ηλικίας 21 έτη, μέγιστο τα 70 έτη, για τις κατηγορίες Α, Β, C , Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 έτη για τις κατηγορίες ,D,F,G,G1,J1,N,R,S,I,J,JA,K,L,O,P,Q,U,O1,Q1,U1,G1,I,J,JA,K,L,O,P,Q,U,O1,Q1,U1,G1,, H,M,T,V,W,W1,W2,H1,V1,XC .
Άδεια οδήγησης: Απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος διπλώματος που έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν. Πολίτες χωρών εκτός ΕΕ απαιτείται να έχουν διεθνές δίπλωμα μαζί με την προσκόμιση του κανονικού διπλώματος
Κλήσεις – Πρόστιμα: Οι κλήσεις και τα πρόστιμα από διοικητικές παραβάσεις επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Τρόπος πληρωμής: Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα για εγγύηση της ενοικίασης ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά. Η ενοικίαση προπληρώνεται.
Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας: Επιβάρυνση 35€Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμών: Οι παραδόσεις και παραλαβές πραγματοποιούνται κατόπιν ζήτησης. Η επιβάρυνση για εντός πόλεως είναι 15€+ΦΠΑ . Για παραδόσεις παραλαβές εκτός πόλεως το κόστος είναι 25€+ΦΠΑ συν 0,50+ΦΠΑ ανά χλμ. Παιδικό κάθισμα: Η χρέωση για παιδικό κάθισμα ορίζεται στα 5€/ημέρα Κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας.
Αλυσίδες χιονιού: Η χρέωση για αλυσίδες χιονιού ορίζεται στα 20€/ημέρα.
Καύσιμα: Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση παραλαβής του αυτοκινήτου με λιγότερη βενζίνη από την βενζίνη εκκίνησης ο πελάτης επιβαρύνεται τη διαφορά καυσίμου. Καμία επιστροφή δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ'ότι παρελήφθη.
Ατύχημα: Σε περίπτωση ατυχήματος ο μισθωτής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία καθώς και την αστυνομία και να προσκομίσει στην επιστροφή το δελτίο καταγραφής της αστυνομίας. Σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του πελάτη μας, επιβαρύνεται με 25€ για έξοδα διαχείρισης φακέλου ατυχήματος. 
Ασφάλειες:Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων για υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένων α) του οδηγού και επιβατών αυτών β) του οχήματος της εταιρείας ) 
CDW - Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:
• άνω των 600€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες A,
• άνω των 650€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες B,C,D,E
• άνω των 700€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες F,G,G1,J1,N,R,S
• άνω των 950€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες I,J,JA,K,L,O,P,Q,U,O1,Q1,U1,G1,
• άνω των 1200€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες H,M,T,V,W,W1,W2,H1,V1,XC,
Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων
SCDW - Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:
• άνω των 300€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 7€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C, D,E
• άνω των 400€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 7€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες F,G,G1,J1,N,R,S
• άνω των 450€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 12,5€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες I,J,JA,K,L,O,P,Q,U,O1,Q1,U1,G1,
• άνω των 600€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 15€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες H,M,T,V,W,W1,W2,H1,V1,XC,
Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων. 
FDW – Πλήρης απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:
• 12€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C,D,E F,G,G1,J1,N,R,S  I,J,JA,K,L,O,P,Q,U,O1,Q1,U1,G1,
• 25€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες     H,M,T,V,W,W1,W2,H1,V1,XC,
Απαραίτητη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια, οι ζημιές στα ελαστικά, οι ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, ως και οι κλοπές προσωπικών αντικειμένων. 
LW: Κάλυψη ελαστικών και θραύση κρυστάλλων: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά στα ελαστικά ή στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:
• 5€ για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C,D,E, F,G,G1,J1,N,R,S,  I,J,JA,K,L,O,P,Q,U,O1,Q1,U1,G1,
• 10€ για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες  H,M,T,V,W,W1,W2,H1,V1,XC,
ΚΛΟΠΗ ΠΥΡΟΣ: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:
• 10€, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C,D,E, F,G,G1,J1,N,R,S,  I,J,JA,K,L,O,P,Q,U,O1,Q1,U1,G1,
• 15€, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίεςH,M,T,V,W,W1,W2,H1,V1,XC,,
Κύρια προϋπόθεση για τα ως άνω η μη απόδειξη αμέλειας ( αυτοκίνητο ξεκλείδωτο κλπ).
ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Δεν επιτρέπεται. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρείας και υπό προϋποθέσεις χρέωση 25€ την ημέρα.
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας καλύπτονται 24ωρες από οδική βοήθεια. Στοιχεία επικοινωνίας θα σας δοθούν από το σταθμό

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
100% Επιστροφή Χρημάτων

Σας επιστρέφουμε ολόκληρη την προκαταβολή για ακυρώσεις μέχρι 48 ώρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου

Χωρίς Κρυφές χρεώσεις

Οι τιμές μας είναι τελικές και περιέχουν ΦΠΑ και Τοπικούς φόρους

Εύκολα, Γρήγορα & με Ασφάλεια

Συγκρίνετε τιμές, ζητήστε διαθεσιμότητα, κάντε κράτηση σε 4 εύκολα βήματα

Top Προορισμοί Ελλάδα

top